Samarbejdspartnere, forsikringer og kunde information

Gravelstone.dk, Århus er omfattet af den for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) etablerede kollektive professionelle ansvars- samt garantiforsikring hos: Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i kongeriget Danmark,

Gravelstone.dk underlagt ejendomsmæglerlovgivningen som administreres af Erhvervsstyrelsen. Se mere her: www.erhvervsstyrelsen.dk/ejendomsmaeglere

Gravelstone.dk er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation.

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan gøre det her: Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70253666, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Gravelstone.dk modtager henvisningsprovision når der foretages aflæsning og fraflytning vedr. el leverandør