Fiskbækvej 6R, Videbæk, 6920 Videbæk

Fiskbæk Plantage er en Skovejendom med et areal på 60,65 ha = 606.548 m2.
 
Det ligner klondike med slugter, søer og nogle steder vildskov

Skoven består af varieret skov - skov ialt ca 39 ha + søer + marker

 
I skoven findes 3 søer, da der tidligere har været gravet Brunkul. Søerne er på 10 ha, 2,9 ha og en på 0,5 ha i alt 113.700 m2. 
Der er flere slugter og dale som giver skoven et spændende sted at være for mennesker og rådvildt.
 
Fiskbækområdet var det eneste, hvor der produceredes brunkul under begge verdenskrige og i mellemkrigstiden.
 
På ejendommen er en lille jagthytte på 10m2 og et udhus på 10m2  
 
Jagt, fiskeri og biavl er fri for ny ejer på overtagelsesdagen.  
 
Træarter

Gran og fyr:1955-1984 :6 ha
Blandet løv: Bøg, eg, lærk, rødel, japansk lærk, buske:1971-2008:  14 ha
Bøg, birk lærk: 2016 :19 ha
Mark og lysninger: 7 ha
Søer, vådområder:14 ha  
 
 

7 km fra Videbæk, 16 km fra Skjern,27 km fra Ringkøbing, 29 km fra Herning
 
Du kan se på skoven:

Kør til Lille fiskbæk  - Kør ind ad Møllevej - der er en skovvej ind til skoven. Parkér der og gå ind ind og se den store sø og skoven

Kontakt os

Bestil fremvisning

Bestil salgsmateriale